x

AVENGERS 4: ENDGAME - Phân tích trailer 1 & Giả thuyết

Published 8 months ago953,102 views
AVENGERS 4: ENDGAME - Phân tích trailer 1 & Giả thuyết

Các bạn có thể xem lại những video phân tích về nhân vật trong Avengers tại đây:
- Captain Marvel nguồn gốc sức mạnh: https://youtu.be/4bDA56n-h1Y
- Tóm tắt toàn bộ 10 năm của MCU: https://youtu.be/7LCkMsHeqfA
-  Giải thích lại Avengers 3: https://youtu.be/p5Ulw3Vfdjk